khởi công công trình Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Tuy đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân 100% nhưng việc đầu tư xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và an toàn môi trường, phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Vị trí, quy mô xây dựng công trình phải phù hợp.
1. Giấy phép đầu tư: Sở hay Phòng chỉ là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư (Sở thuộc UBND tỉnh và Phòng thuộc UBND huyện/thị/thành phố). Do đó, thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư không thể là Sở hay Phòng được. Gold Tower 275 Nguyễn Trãi kiểm tra quy chế quản lý dự án đầu tư của tỉnh bạn xem: dự án của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi có nằm trong diện phân cấp hoặc uỷ quyền cấp phép đầu tư hay không. Nếu dự án trên thuộc tỉnh tôi, thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư là UBND tỉnh.
2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: Đối với dự án sử dụng vốn tư nhân, chủ đầu tư tự quyết định hình thức và nội dung quản lý dự án. Do đó, thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư với dự án trên chính là người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền theo quy định. Mẫu quyết định phê duyệt dự án đầu tư được quy định.
3. Về việc giao mốc công trình: theo quy định của Luật xây dựng, căn cứ quy hoạch xây dựng được duyệt, Do đó, việc giao mốc công trình bắt buộc phải có sự tham gia của đơn vị có chức năng. Quy chế quản lý mốc có thể giao cho UBND quận/huyện hoặc Sở Xây dựng. Vì vậy, với dự án của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi, việc có mặt của Phòng tài nguyên môi trường của Quận trong quá trình bàn giao mốc là điều kiện bắt buộc.

Leave a Reply